Parkering

(oppdatert 6/4-21)

I sameiet har vi parkeringsplasser, to ladeplasser for el-biler og garasjer.

Parkeringsplasser

De nummererte parkeringsplassene ute er til utleie, og prisene per år; fra januar til januar er som følger (pr. juli 2017):

Kroner 1800,- for parkeringsplass.

Der hvor det er fungerende strøm for motorvarmer er kursen 16 amp. Det er per juni 2018 få av motorvarmerne som er i drift og fungerer. 

​NB: Parkeringsplassen følger IKKE leiligheten ved fremleie eller salg. Nye sameiere eller leietaker må leie egen p-plass. Det er likevel mulig at kjøper eller leier tar over leie av èn parkeringsplass med forbehold at det ikke er lang venteliste for parkering. Parkeringsutvalget skal være informert og godkjenne leie.

Betingelser for å få leie parkeringsplass:

  • Eier/beboer i sameiet med en registrert bil/motorvogn
  • Bilen skal ikke ha en størrelse som medfører ulempe eller sjenanse for andre brukere eller sameiet. Parkering er forbeholdt personbiler.
  • Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassen til campingvogner, tilhengere, løsøre eller avskiltede biler/motorvogner over en lenger periode.
  • Det er heller ikke tillatt å låne eller leie ut plassen videre til andre, den skal kun brukes av beboer og eventuelt besøkende. 

Ved ledig kapasitet er det mulig å leie en parkeringsplass nr.2, søknad med en kort begrunnelse sendes styret. Borettslaget kan si opp leie av plass nr.2 med 1 måneds varsel om det er sterkt behov for parkeringsplasser i sameiet.

Det er parkeringsutvalget på styrets vegne som håndterer tildeling av parkeringsplasser, ta derfor kontakt hvis du ønsker å leie en plass. Det kan i perioder være stor pågang, og da settes du på venteliste. 

Du kan også si ifra til parkeringsutvalget hvis du ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass nærmere din oppgang. Da vil du få beskjed når/hvis en parkeringsplass blir ledig.

Kontaktperson parkeringsutvalg: Frode Englund tlf: 93 80 64 44

Styret har engasjert et parkeringsselskap som skal ta seg av håndhevingen av parkeringen i Skogstad Boligsameie. Pr 20.november 2020 er det ikke nødvendig å parkeringsoblat synlig på venstre side av frontruta. Leier må selv følge opp feilparkerte biler på sin egen plass, evt. sørge for borttauing.

Garasje

Garasjene er selveiet og er kun ledig hvis noen ønsker å selge. Bruk gjerne facebook eller oppslag på utgangsdørene for salg/ønskes kjøpt.

Garasjebygget vedlikeholdes sammen av garasjeeiere på dugnad.

Garasje utvalgets kontaktperson: Håkon Lund tlf. 959 84 222

 

Gjesteparkering

Vi har (pr 10.juli 2018) 5 gjesteparkeringer. Gjester kan parkere inntil 3 døgn på gjesteparkeringen før man må være borte i minimum 24 timer. Parkering utover 3 dager er forbudt selv om bilen blir flyttet på.

Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjestparkeringen.

 

El-biler og ladestasjoner

Ladestasjonene i Skogstad Boligsameie er fra den 1. desember 2020 kl. 10:00 tilknyttet Charge365 betalingstjeneste. Plassene er nummerert med 14 og 15 og er utenfor vaskeriet.

I den anledning må alle som skal benytte ladestasjonene gjøre følgende før den tid: 
Se utfyllende brukerveiledning her: https://charge365.zendesk.com/hc/no/articles/360009225238 
Betalingskortet du registrerer vil automatisk bli belastet den 10. hver måned for ditt ladeforbruk.  
 
 
Følg med på nettsidene eller app for pris og prisendringer.
 
Biler som ikke står med lader koblet til kan bli bøtelagt eller bortauet.
  
Dersom noen trenger hjelp, har Charge365 døgnåpen support per telefon: 930 95 365.   
 
Det vil settes opp klistremerker på hver ladestasjon som inneholder en unik Lade-ID. Denne kan brukes til å starte lading.
 
Se forøvrig alternativene til hvordan man kan starte lading her: https://charge365.zendesk.com/hc/no/sections/360003076537 
 
 

Feilparkering

Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede parkeringsplasser, på gangveier eller foran oppgangene. Unngå unødvendig kjøring til oppgangene.

Parkeringsselskapet vil skrive ut bøter til de som ikke overholder parkeringsbestemmelsene.