Om Skogstad Boligsameie

Skogstad boligsameie ligger i Bergensveien 58 til 72 i bydel Grorud. Rett utenfor døra ligger Lillomarka med mange vakre bade- og drikkevann, og et godt utarbeidet sti- og turveinett.

Sameiet består av 72 boenheter, hvorav 18 hybler. 

I Skogstad Boligsameie er det godt å bo for små og store fordi vi passer godt på fellesarealene våre, tar hensyn til hverandre og holder ro og orden.

Styret i boligsameiet ønsker å gi god informasjon til beboerne og har egen nettside med nyttig informasjon om sameiet.