Styret

Styret i Skogstad boligsameie består av (fom generalforsamlingen 2019):

Styreleder (for et år)

  • Roar Hansen                   Telefon:94172982

Styremedlemmer (for to år)

  • Thayaparan Sinnathurai (to år)  Telefon: 95 17 29 28
  • Khadia Khalil (ett år igjen)     Telefon: 45 49 49 90
  • Camilla Horten (to år ) Telefon:41 52 39 64

Varamedlem (for ett år)

  • Berit Grindalen

 Ta kontakt med styret på e-post: skogstadstyret@gmail.com

Du kan også følge med på informasjon og aktiviteter som skjer på sameiets facebookside.

 

Forretningsfører:

Nor Forvaltning As
Alnaparkveien 11
1081 Oslo

Org nr 914 335 124