Siste nytt

30. mai, 2018

                                                                                                                                  09.05.2018

Viktig informasjon til seksjonseiere og beboere         

Styret minner om at det er seksjonseier som er ansvarlig for å videreformidle viktig informasjon til leietaker angående husordensregler og vedtekter for sameiet, i tillegg til annen informasjon som blir sendt ut, blant annet informasjon om parkering, og avfallshåndtering.

Alle beboere er selv ansvarlig for å få med seg informasjon som leveres i postkasser, og oppslag i oppgangene. Sameiet har også fått egen nettside hvor det står informasjon om sameiet.

Det vises til generell informasjon på sameiets nettsider, og bes om at alle er oppdatert på informasjon som gjelder, se: skogstadboligsameie.com

Vaskeriet

Alle som bruker vaskeriet er ansvarlig for å holde det ryddig, dette innebærer å koste gulv, tørke bort eventuelt søl på maskinene, og ta lo ut av tørketrommel. Klær o.l skal ikke oppbevares i vaskeriet og vil etter noen dager bli fjernet.

Det er to stykker kalendere, en på hver side i vaskeriet, disse skal brukes for å booke tid. Det vil ikke aksepteres lapper eller andre løse gjenstander for å booke tid i kalenderen. De som mangler lås og nøkkel må skaffe seg dette (lås skal følge leiligheten, ved utleie må eier sørge for at lås og nøkkel legges igjen). Send mail til styremailen (skogstadstyret@gmail.com) og avtal kjøp av lås (koster 300 kr.) Husk om du ikke har booket tid, sjekk alltid om andre har booket i kalenderen før du bruker vaskemaskinene.

Parkering

Det har vært mye kjøring til oppganger over tid og flere tar seg til rette med å parkere utenfor oppmerkede plasser. I tillegg er det flere beboere som bruker gjesteparkeringen til fast parkering. Det er begrenset med parkeringsplasser i sameiet, og siden parkeringsregler ikke etterfølges inngås det nå avtale med et parkeringsvakt selskap som vil håndheve parkeringsreglene. De som står feilparkert vil få bot, og i verste fall bli borttauet. Det er begrenset lengde for parkering på gjesteparkeringen. Beboere vil få utdelt gjeste-oblat som gjestene må bruke.

Ved full gjestparkering kan man parkere nede på Grorud, eller på parkeringsplass oppe ved badedammen (videre opp bakken mot skogen). Det oppfordres å bruke kollektivtransport når det er mulig.

Styret ber om at all unødvendig kjøring til oppganger unngås, og at henting eller levering skjer ved parkeringsplassen. Det er ikke behov for kjøring for av/på stigning ved oppgang med mindre det er av helsemessige årsaker eller større mengder med av og pålessing. Det har vært mye kjøring i sameiet i det siste, og vi har fått flere barn som leker ute. Det bes om at det tas hensyn.

Avfallshåndtering

Styret vil informere om at snus og sigaretter ikke forsvinner fra bakken av seg selv, og ber om at dette ikke kastes på bakken.

Det er pålagt å følge kommunens retningslinjer for avfallshåndtering. Dette innebærer kildesortering.

  • Det minnes om at i papirdunkene skal det legges kun papir, for å få god gjenvinning skal papiret ikke legges i plastposer. Om plastposer brukes til oppsamling av papir skal poesen tømmes i papirdunken.
  • Om blå og grønne poser til kildesortering ikke brukes riktig er det bedre dere bruker vanlig handleposer til avfall. Blå poser til plast og grønne til mat.
  • Husk større gjenstander som ikke får plass i vanlige poser skal leveres gjenbruksstasjonen på Haraldrud, eller minigjenbruksstasjon på Romsås senter.

Veldig fint at alle er med å bidrar til et hyggelig, trygt og ryddig hjem for oss alle.

Med vennlig hilsen

Styret

Skogstad boligsameie

25. mar, 2018

Vakeriet får ny kodelås for å hjelpe oss å holde vasketidene. Alle beboere skal ha fått lapp i postkassene angående dette. 

1. mar, 2018

Bli med og gjør en forskjell for sameiet ditt, og bli med i styret!

Med et styreverv er du med å ta vare på sameiet og forme hvordan vi har det her vi bor. Har du lyst på nye erfaringer, eller vil være med å holde orden på sameiets felles interesser bli med!

Skogstad boligsameie trenger deg som vil gjøre en innsats i styret. Er du interessert eller vil vite mer om hva styret driver med ta kontakt for mer informasjon skogstadstyret@gmail.com

Med vennlig hilsen

Styret

4. jan, 2018

Husk at det ikke skal settes igjen private gjenstander i fellesområdene. Det er spesielt viktig i oppganger der dette hindrer rømningsveier. Dette gjelder også barnevogner som er i daglig bruk, da disse ikke kan oppbevares ved postkassene. Vi ønsker et trygt og ryddig sameie der alle trives!

4. jan, 2018

Styret ønsker alle i Skogstad boligsameie et riktig godt nytt år!!