4. jan, 2018

Hold oppgangene frie for ting og tang!

Husk at det ikke skal settes igjen private gjenstander i fellesområdene. Det er spesielt viktig i oppganger der dette hindrer rømningsveier. Dette gjelder også barnevogner som er i daglig bruk, da disse ikke kan oppbevares ved postkassene. Vi ønsker et trygt og ryddig sameie der alle trives!