14. sep, 2019

Velkommen på høst-dugnad 10.oktober

Styret inviterer alle i Skogstad sameie til høstdugnad i sameiet. Vi har flere oppgaver å utføre, og dugnadsmenyen vil dere få når det nærmer seg. Vi ønsker alle nye og gamle beboere velkommen til dugnad og en kaffe-/saftstund etter arbeid. Containere vil  bli satt ut fom 10.oktober. Mer informasjon kommer.