29. nov, 2020

Reserverte p-plasser og gjestekort

På reserverte p-plasser i sameiet er det ikke lenger behov for parkeringskort. Den som leier plassen er da ansvarlig for å følge opp feilparkeringer på sin egen plass. 

Styret har nå mottatt nye gjesteparkeringskort. Det vil bli satt opp informasjon på inngangsdørene når og hvor dere kan komme å hente disse. 

Vi minner om at beboere ikke kan stå parkert på gjesteparkeringsplassene.  Bøtlegging og evt. borttauing kan skje om det står feilparkerte biler på gjesteparkeringene (og uten gyldig kort) og inne på sameiet forøvrig.

Vi vil etter generalforsamlingen i 2021 ta en ny vurdering på om vi viderefører ordningen uten parkeringskort på egne parkeringsplasser.

Viser ellers til nettsiden om parkering.