Godt å vite

Ved behov for elektriker, rørlegger og lignende kan kontaktene nedenfor brukes. Ved problemer som angår fellesarealene ta kontakt med styret. Sameiet godtar ikke fakturaer for tjenester som ikke styret har bestillt.

I Skogstad Boligsameie har vi følgende tilbud og servicekontakter:

Trappevask:
En dag i uka er det trappevask. Dette er det firma Oslo Renholdsservice om utfører. De vasker hver fredag. 

Vaktkmestertjeneste:
Boligssameiet leier vaktmestertjeneste. Pr juli 2017 er det Frode Gran Service AS som utfører snøbrøyting, klipping av gress og diverse utvendig vedlikehold på sameiets eiendom.

Rørlegger:
Ing. Sverre Hollie AS   Tlf: 23 23 62 22

Elektriker:
E.Halvorsen Elektro AS    Tlf: 22 16 58 50

Låsesmed:
Access Lås og Nøkler AS  Tlf: 22 82 00 50

Westby Låser Tlf: 22 32 18 57

Nøkkel til oppgang: Hvis du har behov for nøkler til dør inn til oppgang, kontakt styreleder i sameiet. Nøkkel til oppgangen koster kr. 300,-

Ved behov for låsesmed for å komme inn, pga. mistet eller ødelagt nøkkel, må dette tas på egen regning. 

Innglasset Balkong:
Innglasset balkong kan bestilles hos Pingvin Balkonginglassering. Tlf: 94 01 15 84

TV og kabelnett:
Sameiet har avtale med CanalDigital. Grunnpakke som sameiet har avtale om betales gjennom fellesutgiftene månedtlig. Man kan selv velge å oppgradere, ta da kontakt med Canal Digital på tlf 06090. 

Postkasse: Du må skaffe standardisert postkasseskilt. Alle postkassene skal ha navneskilt i hvit hardplast med navnet skrevet med sorte store bokstaver. I tillegg skal navneskiltet festes på innsiden av postkassen i luken for navneskilt. Du kan bestille på Posten: Postkasseskilt fra Posten.

OBS: Dersom du melder deg inn i Postens flyttehjelp (gratis), så får du blant annet gratis nytt postkasseskilt.

Det er eiers ansvar å vedlikeholde sin postkasse om det er behov. Ved ødelagt lås på postkassa, ta kontakt med en låsesmed.

Ringeklokke: Navn på ringeklokke skal ikke endres av hver enkelt beboer. Godkjent navnelapp monteres av styret og det er forbudt for den enkelte å klistre på navnelapper utenpå glasset. Ta kontakt med styret ved behov for ny navnlapp. 

Strømleverandør: Hafslund Nett er nettleverandøren. Strømleverandør kan hver enkelt selv velge.

Forsikring: Sameiet har byggningsforsikring hos IF forsikring. Forsikringsnr. SP558317.5.1          Hver husstand må skaffe seg egen innboforsikring.   

Vinduer - skifting

I 2020 gjorde vi en samlet bestilling for utskifting av vinduer og dører til "Takst og vindu". Flere seksjonseiere benyttet seg av dette tilbudet og skifte av vinduer skjer mai/juni 2021.

Kontaktinfo til "Takst og vindu": www.takstogvindu.no 

Daglig leder: Kim Nordvang: 93494667  kim@takstogvindu.no