Godt å vite

Ved behov for elektriker, rørlegger og lignende kan kontaktene nedenfor brukes. Ved problemer som angår fellesarealene ta kontakt med styret. Sameiet godtar ikke fakturaer for tjenester som ikke styret har bestillt.

I Skogstad Boligsameie har vi følgende tilbud og servicekontakter:

Trappevask:
En dag i uka er det trappevask. Dette er det firma ICompany AS som utfører.

Vaktkmestertjeneste:
Boligssameiet leier vaktmestertjeneste. Pr juli 2017 er det Frode Gran Service AS som utfører snøbrøyting, klipping av gress og diverse utvendig vedlikehold på sameiets eiendom.

Rørlegger:
Ing. Sverre Hollie AS   Tlf: 23 23 62 22

Elektriker:
E.Halvorsen Elektro AS    Tlf: 22 16 58 50

Låsesmed:
Access Lås og Nøkler AS  Tlf: 22 82 00 50

Westby Låser Tlf: 22 32 18 57

Nøkkel til oppgang: Hvis du har behov for nøkler til dør inn til oppgang, kontakt styreleder i sameiet. Nøkkel til oppgangen koster kr. 300,-

Ved behov for låsesmed for å komme inn, pga. mistet eller ødelagt nøkkel, må dette tas på egen regning. 

Innglasset Balkong:
Innglasset balkong kan bestilles hos Pingvin Balkonginglassering. Tlf: 94 01 15 84

TV og kabelnett:
Sameiet har avtale med CanalDigital. Grunnpakke som sameiet har avtale om betales gjennom fellesutgiftene månedtlig. Man kan selv velge å oppgradere, ta da kontakt med Canal Digital på tlf 06090. 

Postkasse: Du må skaffe standardisert postkasseskilt. Alle postkassene skal ha navneskilt i hvit hardplast med navnet skrevet med sorte store bokstaver. I tillegg skal navneskiltet festes på innsiden av postkassen i luken for navneskilt. Du kan bestille på Posten: Postkasseskilt fra Posten.

OBS: Dersom du melder deg inn i Postens flyttehjelp (gratis), så får du blant annet gratis nytt postkasseskilt.

Det er eiers ansvar å vedlikeholde sin postkasse om det er behov. Ved ødelagt lås på postkassa, ta kontakt med en låsesmed.

Ringeklokke: Navn på ringeklokke skal ikke endres av hver enkelt beboer. Godkjent navnelapp monteres av styret og det er forbudt for den enkelte å klistre på navnelapper utenpå glasset. Ta kontakt med styret ved behov for ny navnlapp. 

Strømleverandør: Hafslund Nett er nettleverandøren. Strømleverandør kan hver enkelt selv velge.

Forsikring: Sameiet har byggningsforsikring hos IF forsikring. Forsikringsnr. SP558317.5.1          Hver husstand må skaffe seg egen innboforsikring.   

Vinduer - skifting
Vi har benyttet Lasse Doksrød, tlf 99460849, ved bytte av vinduer. Han er også benyttet til bytte av dører inn til leilighetene.