Husordensregler

Husordensregler for Skogstad boligsameie

 

Beboere plikter å følge bestemmelsene i husordren, og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten må ikke brukes slik at den generer andre. Husordren skal sikre beboerne orden, ro og hygge i hjemmene.

 

Alminnelige ordensregler

 

Barnevogner, sykler, leker, ski, kjelker og lignende skal ikke hensettes i ganger, men i sportsrommene. Personlige effekter som sko og klær skal ikke hensettes i trappeoppgangene.

 

Lek på sameiets område skal foregå på en slik måte at det tas hensyn til beboerne. Fotballsparking er ikke tillatt etter kl. 20.00. Sørg for generell opprydding etter uteaktiviteter.

 

Det er forbudt å parkere på stikkveier, og utenom de oppsatte parkeringsplassene innen sameiets område. Det er beboers ansvar å informere besøkende om sameiets parkeringsbestemmelser.

 

Innkjøring på sameiets område er KUN tillatt i forbindelse med av- og pålessing.

 

Anskaffelse/oppsetting av skilter, blomsterkasser, markiser og lignende skjer etter styrets retningslinjer til enhver tid. Rullgardiner på innglasset veranda skal være ensfarget hvite. Andre typer gardiner tillates ikke på veranda.

 

Ved bytte av egen utgangsdør må man holde seg til tilnærmelsesvis samme farge som den originale og er forpliktet til at lister og lignende settes tilbake til den opprinnelige stand.

 

Dører til kjellere og utgangsdører skal alltid være låst. Barn skal ikke oppholde seg alene i kjellere. Bart lys må ikke brukes i kjellere. Unødig bruk av lys må unngås.

 

Uvedkommende ting må ikke hensettes i kjellerganger og/eller i sportsrom.

 

Balkonger og vinduer skal ikke benyttes til lufting, tørking og risting av tøy, sengeklær, gulvtepper og lignende. (Tørking/lufting av tøy under brystningshøyde på balkongene kan dog skje). Risting av tøy og skopuss må ikke finne sted i trappeoppgangene.

 

Husdyr kan ikke holdes uten styrets godkjenning.

 

Eier av leiligheten må sørge for at brannslukkingsapparat og røykvarsler er i orden.

 

Regler for ro i leilighetene:

 

Det skal normalt være ro i leilighetene fra kl. 23.00-kl. 06.00.

 

Boring snekring og lignende er ikke tillatt på hverdager etter kl 20.00, eller på lørdager etter kl. 18.00. Ikke tillatt på søn- og helligdager. Vis for øvrig hensyn og informer naboer.

 

Musikkøvelser er ikke tillatt på søn- og helligdager, eller etter kl. 2000 og før kl. 09.00 på hverdager. Musikkøvelser tillates bare etter særskilt avtale og samtykke av beboere over, under og ved siden av.

 

Vis hensyn ved bruk av radio osv.

 

Beboere må spesielt se til at barn ikke leker eller støyer i trapperommene. Dører i trapperom, entreer og leiligheter skal lukkes uten støy.

 

Søppel og renhold

 

All søppel (husholdningsavfall) skal pakkes forsvarlig og bindes om før pakken bringes ut i søppelrommet. Husk at luken til høyre KUN skal benyttes til PAPIR. Ting som ikke kan pakkes i dertil egnede pakker, må beboerne selv sørge for å få fraktet bort.

 

Vask av trappeoppganger er satt bort til et eksternt fira. Alle må sørge for at det ikke står noe i veien for de som utfører dette.

 

Vaskeri og tørkeplasser

 

Vaskeriet skal kun benyttes mandag-fredag kl. 08.00-kl 20.00. (Tørking til kl. 21.00). Lørdag kl. 08.00-kl.14.00. (Tørking til kl. 15.00). Søn- og helligdager er vaskeriet stengt.

 

Sameierne har fått utlevert en lås som henges opp på en tavle som markerer dag og tid for vasking. Instruks for bruk av maskinene må følges. Vaskerom rengjøres og luftes etter bruk.

 

Tørkeplassene skal ikke brukes søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Røy må ikke bankes eller luftes/tørkes etter kl. 18.00 før helligdager til neste virkedags morgen.

 

Bad, wc, kraner og ledninger.

 

For hyblene gjelder at baderommene kun må benyttes til bading, og ikke til klesvask. Rommene rengjøres etter bruk.

 

Ved bruk av leilighetene skal sameierne spesielt påse:

-        At kraner og klosetter ikke fremkaller sjenerende støy på grunn av defekte rør og ventiler og lignende, og at utskifting av slike deler snarest finner sted.

-        At kraner ikke må stå åpne når et rom forlates. Vasker og sluk skal skylles en gang i blant med sodavann for å unngå tilstopping av avløpsrørene.

-        At uvedkommende ting ikke kastes i klosettet og at fett eller kaffegrut ikke tømmes i vasker eller sluk.

-        At balkongenes avløpsrør til enhver tid holdes åpent.

Meldinger fra styret til sameierne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordensbestemmelsene.

Hobbyrom (nr 58)

Det finnes egen instruks for bruken av dette rommet.

 

Skogstad boligsameie 29.10.07