Vaskeri

I boligsameiet er det felles vaskeri.

Vaskeriet skal kun benyttes mandag-fredag kl. 08.00-kl 20.00. (Tørking til kl. 21.00). Lørdag kl. 08.00-kl.14.00. (Tørking til kl. 15.00). Søn- og helligdager er vaskeriet stengt.

På hver side i vaskeriet er det to vaskemaskiner og en tørketrommel, med tilhørende kalender for å holde av/booke maskinene. Sjekk alltid om det er andre som har booket tid før du vasker, om det ikke er booket tid på kalenderen og maskinene er ledige, er det fritt for å bruke maskinene. Ved booking skal egen lås til kalenderen brukes. Lapper o.l. akspteres ikke for å holde av tid for vasking. Ved behov for lås for å booke tid i vaskeriet ta kontakt med styret på mail skogstadstyret@gmail.com.

Lås for å booke i kalenderen koster kr.300,-

Alle som bruker vaskeriet har ansvar for å koste gulv, overflater og holde vaskeriet ryddig. Husk tøm filteret i tørketrommelen for lo. Private eiendeler som bli liggende i vaskeriet over flere dager vil bli kastet.

Fra og med 3. oktober 2017 er betalingsordningen med vaskekort avviklet. På grunn av at vaskekortene vi har brukt har gått ut av produksjon er vi nødt til å gå over til en annen løsning. Styret har innhentet tilbud på betalingsordninger for bruken av vaskeriet med tilhørende kostnader for sameiet. Etter vurdering av alternative betalingsløsninger er det funnet ut at det mest lønnsomme er å avvikler vaskekortet som betaling for bruk av vaskeriet. Det er besluttet at det legges på kr. 50,- på månedlige fellesutgifter for å dekke kostnadene til vaskeriet. Styret har ikke anledning til å legge ned vaskeriet og har da valgt denne løsningen.