Avfall

I Skogstad boligsameie skal vi ha det rent og søppelfritt. Det er viktig at alle bidrar med kildesortering og følger instrukser på hvordan avfallet skal håndteres.

I boligsameie er det kildesortering i henhold til retningslinjer fra Oslo kommune. Det betyr at vi skiller ut plastemballasje, matavfall, restavfall, papp og papir, metall og glass. Det er egne poser for plastemballasje (blå) og matavfall (grønne), restavfall går i vanlig handlepose. Grønne og blå poser kan hentes på de fleste matbutikkene (eks. Rema 1000, Meny eller Coop ekstra). 

I boligsameiet er det avfallshus og papirbeholdere plassert godt tilgjengelig for alle. Husk å knytte posene godt igjen - NB! BRUK ALLTID DOBBEL KNUTE. Dette på grunn av at avfallet skal inn i et sorteringsanlegg. I tillegg til at vi reduserer tilgrising av beholdere og området rundt, som skaper lukt og skadedyrplager. Avfall skal IKKE settes igjen utenfor skap/beholdere eller i fellesarealer.

I papirbeholderen skal det legges KUN papp og papir. Papir skal IKKE pakkes i plastposer, om plastposer brukes til oppsamling av papir må disse tømmes i beholder. 

Det er hver beboer sitt ansvar å bli kvitt sitt avfall på forsvarlig måte. For større avfall som ikke går i vanlig handleposer skal dette leveres til gjenbrukstasjonene eller i conteiner som bestilles av styret årlig. Styret anmoder de som har mulighet til å kjøre slikt avfall til gjenbruksstasjonen på Brobekk om å gjøre det.

El-artikler og farlig avfall skal ikke kastes i beholderne til sameiet, da dette skal behandles forsvarlig.

Leveringssteder i nærheten til Skogstad:

    • Glass og metall: Container for glass og metall står rett nedenfor bussholdeplassen.

    • Lyspærer og batterier kan leveres til butikker som selger dette (eks. Meny, Coop Extra).

    • Mindre mengder elektrisk avfall, farlig avfall og det som ikke går i handlepose: Romsås minigjenbruksstasjon ved Romasås senter. Tar i mot mindre mengder avfall som du kan bære med deg. Eks. det som ikke går i vanlig handlepose, farlig avfall (maling, spraybokser, kjemikalier), og El-artikler.

    • Støre mengder avfall: Haraldrud gjenbruksstasjon: gratis å levere for husholdninger opp til 3 kubikk. Kan kun levere 4 bildekk om gangen.

Det er gratis for husholdninger å levere avfall på Oslo kommunes gjenbruksstasjoner og minigjenbruksstasjoner. Mer informasjon om leveringssteder og hva som kan leveres hvor finner du på http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no.

Takk for at du følger opp med god kildesortering!

Sorteringsguide for Oslo