Styrets oppgaver

Styret har ansvar for å ta vare på sameiernes interesser i fellesarealer og sameiets øknonomi. Styret er kontakten mellom sameiet og de aktører som utfører oppgaver på vegne av sameiet, slik som foretningsfører, vaktmestertjenester og vasketejenester for fellesarealer.

Oppgaver knyttet til boenhetene er hver enkelt eier ansvarlig for. Alle er ansvarlig for å skape et godt miljø og sammen ta vare på sameiet vårt.